HVIS DET ER NOE GALT MED PRODUKTET

Ditt kjøp av omfattes av forbrukerkjøpsloven, inkludert manglende regler. Det betyr at du som forbruker har 24 måneders reklamasjonsrett, at du enten kan få reparert eller byttet en mangelfull vare, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. Det er selvsagt et krav at reklamasjonen er berettiget og at mangelen ikke skyldes feil bruk av produktet eller annen skadelig oppførsel.

DU SKAL KONTAKTE OSS INNENFOR "RIMELIG TID"

Du skal reklamere innenfor "rimelig tid" etter at du har oppdaget mangelen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtig som mulig og senest 2 måneder etter, at mangelen er oppdaget. Du kan sende inn din reklamasjon via linken nedenfor:

SEND REKLAMASJON HER

Avhengig av den konkrete situasjon, vil du motta ytterligere instruksjoner fra vårt customer service team. Når du sender inn din reklamasjon via Claimlaine, blir du bedt om så detaljert som mulig å opplyse, hva problemet er, samt sende inn et tydelig bilde. Dette vil lette saksbehandlingen og minimerer klagens behandlingstid.

VED BEGRUNNET KLAGE REFUNDERER VI RIMELIGE FRAKTOMKOSTNINGER

Hvis klagen er berettiget, refunderer vi dine rimelige fraktomkostninger for å sende varen tilbake til oss. Ellers  så skal du avholde alle utgifter til transport, herunder våre fraktomkostninger for returnering av varen etter undersøkelsen. Husk at varen alltid skal være i god emballasje og få en kvittering på avsendelsen. Du har ansvaret for pakken / varer opp til vår mottakelse. Så behold postkvittering og tracking nummer. Bemerk Vi mottar ikke pakker sendt COD eller lignende.

Det er i Januar 2016 vedtatt en ny lovgivning ift. forbrukerklageloven. I tilfelle av reklamasjon eller annet vil vi alltid hjelpe. I tilfelle partene ikke kan bli enige henviser vi til EU kommisjonens hjemmeside - Online Dispute Resolution, http://ec.europa.eu/consumers/odr/